Αίτηση Ενεργοποίησης Προγράμματος
Extended Long Term Security (ELTS)

Στο Πρόγραμμα ELTS συμπεριλαμβάνονται όλες οι αναβαθμίσεις ασφαλείας για το Joomla 3, όχι όμως για τα επιπλέον πρόσθετα που πιθανόν έχει το website σας. Για κάθε πρόσθετο φροντίζουμε να κάνουμε αναβαθμίσεις,  εφόσον όμως τα έχει δημιουργήσει ο κατασκευαστής του!