Ξεκινάμε με μία επίσκεψη και ένα δοκιμαστικό μίας ώρας στην επιχείρησή σας για μία ψηφιακή ιχνηλασία του τρόπου που θα μεταφέρετε την εμπειρία της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο. Βλέπουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας και σας προτείνουμε τους πιθανούς εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας. Τις επόμενες ημέρες σας παραδίδουμε έντυπη προσφορά και εάν συμφωνήσουμε προχωράμε σε εγκατάσταση του εξοπλισμού μας στο χώρο σας και στην εισαγωγή του υλικού. Στο τέλος των εργασιών σας παραδίδουμε το υλικό ή κάνουμε ένα αντίγραφο του eshop/website σας και σας το παραδίδουμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας κατ’αποκοπή όταν χρειάζεστε νέες καταχωρήσεις (πχ αρχή σεζόν για καταστήματα ένδυσης).