- Επιχειρήσεις που αναζητούν να γίνουν μεσάζοντες. Απευθυνόμαστε μόνο στον τελικό αποδέκτη
- Επιχειρήσεις που έχουν διαβαθμισμένα ή απόρρητα δεδομένα και απαιτούν μόνιμο inhouse προσωπικό για μόνιμη απασχόληση και με ειδικές συμβάσεις και συμβόλαια εργασίας
- Επιχειρήσεις που έχουν τεράστιο όγκο δεδομένων και προφανώς απαιτούν μόνιμο προσωπικό
- Επιχειρήσεις που αναζητούν δακτυλογράφους για να εισάγουν αναλογικά δεδομένα από χαρτί σε ψηφιακά αρχεία
- Επιχειρήσεις που αναζητούν άτομα χωρίς εξειδίκευση απλά για καταχώρηση δεδομένων
- Επιχειρήσεις που αναζητούν άτομα για καταχώρηση ερωτηματολογίων ή ερευνών
- Ιδιώτες που αναζητούν άτομα για δακτυλογράφηση.