Ναι τα δεδομένα σας παραμένουν σε εσάς. Δεν πουλάμε ή καθ’οιονδήποτε τρόπο μεταφέρουμε δεδομένα πελατών μας σε ανταγωνιστές ή άλλους πελάτες. Για αυτό το λόγο υπάρχει και το φιλικό συμφωνητικό. Εάν τα δεδομένα σας είναι εμπιστευτικά, διαβαθμισμένα ή απόρρητα δεν είμαστε η κατάλληλη επιχείρηση για συνεργασία. Σκοπός μας είναι να δημοσιεύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τα δεδομένα σας. Να τα ρίξουμε στον ωκεανό της πληροφορίας και να τα παραλάβουν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν για να προχωρήσουν σε αγορές των προϊόντων ή να απολαύσουν τις υπηρεσίες σας.