Τι θέλω από τη διαδικτυακή παρουσία μου ή τι είναι το Competitive Analysis

Τι θέλω από τη διαδικτυακή παρουσία μου ή τι είναι το Competitive Analysis

Πως όμως θα ξεχωρίσετε τι πραγματικά θέλετε απο μία διαδικτυακή παρουσία;

Το πιο βασικό σε αυτή την περίπτωση είναι να θέσετε τις τρείς (3) χρυσές προτεραιότητες.

  1. Πρώτη Προτεραιότητα: Τι θέλω να έχει οπωσδήποτε το site μου και χωρίς αυτό δεν έχει νόημα το site;
  2. Δεύτερη Προτεραιότητα: Τι είναι καλό να έχω και δεν κοστίζει και τόσο πολύ;
  3. Τρίτη Προτεραιότητα: Τι μου είναι εντελώς άχρηστο και ανεξαρτήτου τιμής δεν το αγοράζω;

Αν έχετε τις απαντήσεις τότε είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην ανάλυση των πραγματικών αναγκών σας για τη νέα παρουσία σας στο διαδίκτυο.

Πως μπορεί κανείς να σταθεί στον ανταγωνισμό
Google Adwords - Βασικό Λεξιλόγιο

Related Posts